Reklama
 
Blog | Anthropictures

Čiloučce v Praze na Sedmičce

V České republice proběhly komunální volby. Pravidelný čtyřletý politický rituál má velmi často stejný scénář a také podobné vyvrcholení. Na několika místech naší země ovšem tentokrát došlo k podstatným změnám ve vedení radnic, kam místo protřelých politiků předními dveřmi vstoupili občanští aktivisté. Občanská společnost se dokázala natolik aktivizovat, aby korektním a exemplárním způsobem přesvědčila veřejné mínění o potřebě chtít od své radnice více, než doposud dostávala. Toto se podařilo také v pražských Holešovicích. Jelikož jsme s naším spolkem Anthropictures tento rok na Letné uspořádali cyklus komunitních plánování Plánuj Letnou!, rád bych se vyjádřil k několika očekáváním, kterým velmi pravděpodobně budou noví zastupitelé čelit. A taky naznačit, proč bude komunikace radnice s občany jedním z hlavních témat tohoto voleného období, od něhož se již nyní mnoho očekává. 

 I přes to, že mimořádnému výsledku politických uskupení Praha 7 sobě a Trojkoalice jistě napomohla do očí bijící arogance ze strany dosluhující radniční garnitury, nebyl tento neuspokojující stav jediným zdrojem výrazné změny výsledků voleb. Bývalé zastupitelstvo radnice nebylo s to poskytnout náročným obyvatelům Prahy 7 uspokojující vizi budoucnosti, prostou ohrožujících vlivů jinak poměrně pomalu plynoucího společenského života v této čtvrti. Dle výsledků našeho projektu Plánuj Letnou! týkajících se především subjektivního vnímání veřejného prostoru se ukázalo, že spokojenost občanů Letné s žitím a bytím na Letné nejvíce posiluje široká nabídka neinvazivně nabízených služeb a rekreačních možností. Letnou občané vidí jako čtvrť, kde na ně „netrčí“ předimenzované nabídky, symboly a reklamy na věci, které jsou pouze doplňkem žití, nikoliv jeho smyslem. Tím nechci čtenáři sugerovat letenskou revoltu proti konzumerismu, to jistě ne. Spíše chci poukázat na obrovskou disproporčnost bývalou radnicí plánovaných zásahů do veřejného prostoru oproti občany subjektivně vnímané komunitní každodennosti veřejného prostoru. Dalo by se říci, že zatímco je místní komunitní život i nabídka služeb spíše pestrou bonboniérou, plánované projekty OC Stromovka, nové radnice či obchodního centra na místě atletického oválu Sparty jsou plácnutým šlehačkovým obr-dortem do tváře organicky fungujícího komunitního života ve veřejném prostoru. Zatímco se Letná vyznačuje, i přes četné hazardní herny, spíše synergií, jsou výše uvedené stavby jasnými solitéry, ignorující místní sociální a taktéž urbánní kontext.

Praha 7, a především horní část Letné, se v současnosti vyznačuje stále větším počtem poměrně náročných obyvatel, kteří užívají město a jeho prostor jako primární sféru pracovního i volnočasového života. Obyvatelé mají vysoké nároky na podobu města a jsou si je schopni poměrně dobře artikulovat minimálně mezi sebou. V rámci lokálního spolkového života zde najdeme čilou komunikaci mezi jednotlivci i různými kulturními a volnočasovými institucemi.

Naším prvotním impulzem pro projekt Plánuj Letnou! byla ubíjející arogance radnice k specifické kultuře používání veřejného prostoru v této části Prahy. Jejím nejvýraznějším symbolem byla plánovaná nadzemní část obchodního centra Stromovka ve Veletržní ulici. Stavba je jasnou zprávou, že pokud jste se těšili, že se někdy budou po Veletržní ulici moci v klidu z parku vrátit domů vaše děti, tak na to můžete na dalších sto let nevypověditelného pronájmu klidně zapomenout. Postavit se zjevně předimenzovanému nápadu, který – jak se ukázalo z výsledků naší sondy – bude k užitku pouze marginální části obyvatel Letné (v poměru k mase tranzitního nákupního ruchu) je velmi důležité. A my jsme velmi rádi, že se hned několik organizovaných občanských inciativ tohoto úkolu zhostilo.

Reklama

Po návštěvě jediného ročního komunitního plánování pod hlavičkou Místní agendy 21, kam jsme šli sledovat, jak se s tématem společně s občany vyrovná radnice, nám došlo, že je potřeba se problematikou budoucnosti a rozvoje veřejného prostoru zabývat ještě více do hloubky a komplexněji. Včetně aktivního zapojením obyvatel, bez nichž veřejný prostor de facto neexistuje. Vezměte si ulici, odstraňte z ní lidi a nebudete mít nikoho, kdo by tento prostor symbolicky zpřítomňoval a dodával mu na důležitosti. Člověk je tvor prostorový, v prostoru se pohybující a svůj prostor kolem sebe neustále přetvářející. A nikoliv jen fyzicky. Mentální topologie místa, tedy -vnímání důležitých momentů prostoru, které si vybíráme z jejich obrovské mnohosti na nás působících podnětů, je stejně významná, jako samotná architektonická podoba města. Město je v myslích nás všech tisíckrát jiné, ovšem na něčem se nutně shodujeme. To je sféra, kde musí docházet ke komunikaci napříč mocenským i komunitním prostředím.

Je nutné říci, že bývalá radnice pod vedením ODS zcela degradovala komunikaci s veřejností na úroveň ankety u vchodu do supermarketu v neděli dopoledne za hustého deště. Jediné komunitní plánování v rámci Místní agendy 21 bylo plně pod kontrolou politiků a klíčových odborových funkcionářů. Diskusní fórum ze stránek městské části zmizelo před lety. Zastupitelstvo se konalo v sále velikosti krabičky od sardinek, kde jediné možné prostory pravidelně zabírali instruovaní zaměstnanci radnice. Je jasné, že očekávání voličů na nové zastupitelstvo radnice bude ve prospěch proměny tohoto neuspokojivého stavu. Očekávání v současné době inklinují k otevření demokratické diskuse, z níž ovšem bude nutné dělat pravidelné a závazné závěry. Na všechny nové radní čeká proměna jejich role v tom, že se chtě nechtě budou muset k této komunikaci postavit v nové roli politika či političky. To znamená v roli, jež disponuje vyšší mocí, než role občana či občanského aktivisty.

V posledních dvou letech jsme s Anthropictures měli možnost sledovat jedny z nejprogresivnějších snah na tomto poli v Praze. Starosta Prahy 14 Radek Vondra se se svým týmem soustředil na artikulaci politických kroků veřejnosti v mnoha různých problematikách. Od participativního vypracovávání strategií rozvoje kultury, bytové politiky a dopravních řešení po řešení aktuálně se vyskytujících problémů spojených s každodenním životem obce. Ve všech případech bylo ale velmi důležité, zda byla občanům ponechána možnost plánovat za asistence profesionálních vedoucích diskuse znalých problematiky BEZ účasti politiků, nebo VČETNĚ jejich účasti. Očekávání stran exekutivní moci, jíž disponuje politik, dost často determinovala výběr témat a proměnila plánování v kulometnou palbu nesplnitelných požadavků. Bohužel často už pouhá přítomnost politiků na plánování destruovala jeho původní smysl. Paradoxně se výsledky plánovacího procesu dostaly do stejné polohy, jako v případě prvoplánovitě zmanipulovaného projednání dnes již odstupujících zastupitelů na Praze 7. Nevhodně zvolená forma participativního zapojení veřejnosti do plánovacích procesů může vést k opačným koncům, než bylo původně zamýšleno.

Je zjevné, že občané Prahy 7 ve volbách ocenili mimořádnou a trpělivou snahu kandidátů především budoucích koaličních stran. Tato městská část má nyní výjimečnou možnost nastartovat smysluplný rozvoj městské části, který bude reflektovat potřeby obyvatel nikoliv populisticky, tak jak to bylo zvykem doposud, nýbrž podle promyšlené koncepce, jež se bude vyznačovat systematičností a udržitelností s respektem k různorodosti obyvatel této městské části. Právě ona koncepce rozvoje v posledních letech zcela absentovala. I přesto dokázala komunitně aktivní čtvrť vykompenzovat většinu neblahých zásahů radnice vlastními silami. Po letech více méně stagnace ovšem mnoho lidí čeká na možnost rozvoje a rozletu, jehož nejsilnějším momentem by ovšem měl být proces společného uvědomění přínosu chystaných změn, bez pocitu odstrčenosti či marginalizace jakékoliv části obyvatel. Je potřeba zapojit všechny, kteří o to budou mít zájem. Komunální politika může být direktivní záležitost, kde je jedinou možností adaptace na nastalé změny. V lepším případě to ale může být proces, který občanům ukáže, že o jejich názor je zájem a radnice s ním umí účelně pracovat. Jednoznačně nejvhodnějším nástrojem by k tomu měla být Místní agenda 21 ve zcela nové, inovované podobě.

Přeji novému zastupitelstvu hodně štěstí, stejně jako odvahu k důležitým krokům, které budou inspirací pro celé město.

Lukáš Hanus

Sociální antropolog a občan Prahy 7

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama